Danas je u Begovoj džamiji Hfz. Mensur Malkić održao hutbu u kojoj je glavna tema čuveni hadis Poslanika Muhammeda a.s , jedan od temeljnih hadisa u islamu koji glasi :

Skoro čitava zemaljska kugla opasana je putevima. Putevi putnicima nude mnoštvo znakova i informacija. Ti znakovi govore nam koliko je put siguran, obavještavaju nas na moguće odrone, suženja, tunele, poledicu te nude obavještenja o brzini kretanja, o nazivima mjesta, blizini benzinskih pumpi, ambulanti, odmarališta, imenu države čiju granicu prelazimo...

Stranica 11 od 11

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo