Fetva Vijeća muftija o genocidu nad Bošnjacima, muslimanima u Srebrenici

„Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na svojoj III redovnoj sjednici, održanoj 3. 7. 2015. godine, donosi fetvu kojom radnje terora, ubijanja i protjerivanja muslimana u zaštićenoj zoni Srebrenice i Žepe, i sa stanovišta islamskog prava, kvalificira genocidom nad muslimanima Bošnjacima“;


Sabor Islamske zajednice na sjednici u Sarajevu usvojio je Deklaraciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici, te predstavio Fetvu o genocidu nad Bošnjacima muslimanima u Srebrenici koju je 3. jula donijelo Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH.

Sabor IZ BiH podržao je Fetvu Vijeća muftija o genocidu nad Bošnjacima, muslimanima u Srebrenici.

Fetva Vijeća muftija proglašava šehidima žrtve genocida i zadužuje Rijaset da u skladu s islamskom tradicijom Bošnjaka osigura aktivnosti i programe kojima se trajno čuva sjećanje na šehide.

Tekst fetve je na sjednici Sabora pročitao muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović.

Category: Audio emisije Hits: 2266
Vote now
0.0/5 (0 votes)