Najpoznatiji učači Kur'ana u programu radija BIR! Istaknuto

24 Jul 2015

Uzvišeni Allah, dž.š. kaže: „Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu da se nadaju nagradi koja neće nestati. Da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je.” (Prijevod značenja Fatir, 29 – 30.)

Muslim bilježi od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Učite Kur'an, jer će, uistinu, on (Kur'an) doći na Sudnji dan kao šefadžija (zagovornik) onima koji ga budu učili.“

Svakog četvrtka i nedjelje, nakon oglašavanja akšamskog ezana u programu radija „BIR“ slušajte odlomke Kur'ana Časnog. Ispunite vaša srca Kur'anom i naučite napamet pojedine kur'anske sure koje uče najpoznatiji svjetski učači današnjice.

Ocijeni
(2 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije