„Svjetski učači u programu Radija BIR“: Abdurrazaq bin Abtan al-Dulaimi

29 Jul 2015

Kur'anske sure Er-Rahman, El-Ihlas, El-Felek, En-Nas, El-Fatiha i El-Bekare (1 – 5.) uči irački karija Abdurrazaq bin Abtan al-Dulaimi.

Kur'anske dove uči hfz. Omer Zulić. 

U suri Er-Rahman Allah, dž.š. kaže:

„On je čovjeka od sasušene ilovače, kao što je grnčarija, stvorio, /14/ a džine od plamena vatre – /15/ pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! /16/ Gospodara dva istoka i dva zapada – /17/ pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! /18/ Pustio je dva mora da se dodiruju,/19/ između njih je pregrada i ona se ne miješaju – /20/ pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! /21/ Iz njih se vadi biser i merdžan – /22/ pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! /23/ Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu – /24/ pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?!“ /25/

Svakog četvrtka i nedjelje, nakon oglašavanja akšamskog ezana u programu radija „BIR“ slušajte odlomke Kur'ana Časnog. Ispunite vaša srca Kur'anom i naučite napamet pojedine kur'anske sure koje uče najpoznatiji svjetski učači današnjice.

Ocijeni
(1 Glasaj)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo