Naša južna baština: Dani stolačkih džamija

28 Avg 2015

U novom izdanju emisije „Naša Južna baština“ prenosimo dio atmosfere sa promocije knjiga o bošnjačkoj usmenoj književnosti koje je proteklih decenija istraživao i naučnoj javnosti predstavio mr. Nusret Omerika.

„Biserna školjka“ je knjiga koja govori o pjesnicima grada Mostara na orijentalnim jezicima. „Od zlata jabuka“  je studija o poznatim mostarskim djevojkama i hanumama. Omerika je obradio je 65 imena koje je opjevala usmena lirska pjesma na različite načina, kao što su Šarića kaduna, Lakišića Biba itd.

Knjiga „Kad izvoru se vratiš“  obrađuje islamske motive u bošnjačkim lirskim usmenim pjesmama, a posljednja antologija pod  nazivom „Sred Mostara đerđef od behara“  je magistarski rad Nusreta Omerike, tretira bošnjačke uspavanke, svadbene običaje, šaljive događaje koji su zaokupili pažnju narodnog stvaralaštva.

Omerika je govorio i o potrebi daljeg naučnog istraživanja našeg raskošnog narodnog stvaralaštva kako ne bi palo u zaborav.

Dobar prijem!

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije