U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Namaz Bošnjaka u svjetlu suneta Allahovog Poslanika a.s.”

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu“Odnos islamskih učenjaka u BiH prema elementima staroslavenske tradicije u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Godišnji i ratarski običaji, svetkovine i kultovi u kulturi Bošnjaka”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Islamski propisi o smrti, ukopu i posmrtnim običajima u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu“Posmrtni i godišnji običaji, kultovi i svetkovine u praksi bh. muslimana”

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu“Rođenje i smrt, udaja i ženidba, Đurđevdan i Aliđun u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Tragovi staroslavenske tradicije u običajima iz životnog ciklusa u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Elementi staroslavenske tradicije u kulturi Bošnjaka”. 

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo