Rijaset: Usvojena Platforma o osnivanju Medija centra Islamske zajednice Istaknuto

20 Okt 2015

Pod predsjedavanjem reisu-l-uleme Huseina ef. Kavazovića u Sarajevu je danas održana 14.  redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Sjednici Rijaseta su prisustvovali  članovi Rijaseta: zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, direktor Uprave za vjerske poslove mr. Nusret ef. Abdibegović, direktor Uprave za obrazovanje i nauku dr. Enes ef. Karić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Razim ef. Čolić, direktor Uprave za administrativne i pravne poslove Ismail ef. Smajlović i direktor Uprave za ekonomske i finansijske poslove Zejnil ef. Rebihić.

Sjednici su prisustvovali i šef Kancelarije Reisu-l-uleme Rifat Fetić, sekretar Rijaseta Mensur ef. Karadža,direktor Vakufske direkcije dr. Senaid ef. Zajimović, rukovodioci Ureda: za hadž i umru Nezim ef. Halilović, za zekat mr. Elnur ef. Salihović, za društvenu brigu Hamed ef. Efendić  i direktor El-Kalema Mesud ef. Smajić.

Na sjednici je razmatran prijedlog Platforme za osnivanje Medija Centra Islamske zajednice u BiH. Kako je u uvodnom obrazloženju rekao reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović, cilj je da se objedine postojeći mediji unutar Islamske zajednice, postigne bolja iskorištenost kadrova i brži protok informacija.Nakon rasprave usvojen je prijedlog Platforme i zaključeno da Komisija, koju će formirati Kancelarija Reisu-l-uleme,  uradi studija ekonomsko-finansijske opravdanosti i izvodljivosti.

U raspravi na sjednici Rijaseta dosta pažnje je posvećeno Informaciji o statusu  bosanskog jezika u školama u povratničkim džematima kao i dijaspori.Zaključeno je da se uradi cjelovit izvještaj o statusu Bosanskog jezika u povratničkim džematima i dijaspori i izradi Iadekvatan udžbenik, a Uprava za vjerske poslove će sagledati mogućnost izučavanja bosanskog jezika i u mektebima.
 
Rijaset je dao saglasnost  za štampanje Takvima i ovlastio Izdavački centar El-Kalem da zaštiti autorska prava, s obzirom da je Takvim   utvrdilo Vijeća muftija  kao takav ima status fetve.

Donesena je i odluka o raspisivanju novog mevludskog spjeva.Za realizaciju ovog projekta imenovana je Komisija na čijem čelu je zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić.

Rijaset je dao saglasnost za formiranje  džemata Buci (MIZ Visoko) I objedinjavanje džemata Fazli-pašine džamije i džemata Novi Grad (MIZ Maglaj).

Data je i saglasnost  za imenovanje  Amira Sakića za direktora Agencije za certificiranje  halal kvalitete.
Nakon rasprave usvojeni su i  nacrti  Kontnog  plana i Pravilnika o kontnom planu i nacrti  Pravilnika o zaštiti na radu i Pravilnika o zaštiti od požara.

Razmatran je i prijedlog raspodjele sredstava iz Fonda za pomoć medžlisima u RS. Zadužena je nadležna uprava da izradi kriterije za raspodjelu ovih sredstava.

Članovi Rijaseta su razmotrili i više drugih aktuelnih pitanja iz svoje nadležnosti.

(MINA)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo