Podignuta optužnica protiv Radoslava Jankovića zbog zločina genocida na području Srebrenice

23 Dec 2015
Stock Stock Okupljeni Bošnjaci u Potočarima 1995. godine

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Radoslava Jankovića, rođenog 08. oktobra 1949. godine u mjestu Donja Paležnica, općina Doboj, sada državljanina Republike Srbije.

Optuženi se tereti da je od 11. jula  do 19. jula 1995. godine, u svojstvu obavještajnog oficira u Odjeljenju za obavještajno - bezbjednosne poslove u Glavnom štabu VRS-a, svojim djelima i propustima, pomogao i podržao počinjenje krivičnih djela i propusta, učinjenih radi djelimičnog istrebljenja bošnjačkog naroda sa područja Srebrenice.

Optuženi je kao svjesni pomagač učesnicima u udruženom zločinačkom poduhvatu, kojeg su činile između ostalih i najviše strukture Glavnog štaba VRS, Bratunačke brigade, Zvorničke brigade, te razni drugi pojedinci i vojne i policijske jedinice, počinio krivična djela i propuste, znajući da njegova djela i propusti čine dio širokog i sistematskog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva.

Tereti se da je svjesno pristupio pomaganju ovog poduhvata u julu 1995. godine, nakon što se smjestio u Štab Bratunačke brigade, odakle je slao obavještajne informacije, te je učestvovao na sastancima na kojim se odlučivalo o odvajanju muškaraca od njihovih porodica i transportu  žena  i djece iz Zaštićene zone UN Srebrenica.

Prema navodima optužnice, optuženi Janković je u Potočarima, gdje se okupljalo bošnjačko stanovnišvo iz Srebrenice koje je tražilo zaštitu od strane UN-a  posredovao kod komande Holandskog bataljona u evakuaciji bošnjačkog stanovništva.

Naredio dovođenje civilnog stanovništva iz okoline Potočara u bazu Holandskog bataljona

Optuženi je uspostavio kontakt sa komandom Holandskog bataljona, tražeći da uđe u njihovu bazu, kako bi provjerio ima li među ženama i djecom vojnosposobnih muškaraca, ističući da će svi civili biti transportovani u Kladanj, da će se za ranjenike sam pobrinuti i da  se evakuacija mora vršiti jer nema dovoljno hrane, dok je sve vrijeme održavao direktnu vezu sa General štabom, obavještavajući ih o evakuaciji i transportu  civilnog stanovništva.

Optuženi se tereti da je grupi vojnih policajaca Bratunačke brigade izdao naredbu da civilno stanovništvo iz okoline Potočara sakupe i dovedu u bazu Holandskog bataljona kako bi bilo transportovano, također je i organizovao sačinjavanje spiskova žena, djece i muškaraca koji su se ukrcavali u kamione i  autobuse, kako bi nakon što je transport civila iz Potočara bio završen, sačinio završni izvještaj o transportu civila iz Potočara.

Također, optuženi Janković tereti se da je bio u pratnji tri autobusa, puna zarobljenika koji su odvedeni u Orahovac, gdje su muškarci, bošnjačke nacionalnosti privremeno zatvarani a za koje je znao da će biti ubijeni, kao i da je nadledao evakuaciju više desetina ranjenika i lokalnog osoblja organizacije "Ljekari bez granica" iz Zaštićene zone UN-a Srebrenica, u namjeri da onemogući odlazak ranjenika i lokalnog osoblja, te je odvraćao pažnju međunarodne zajednice koja je vršila pritisak u vezi sa izdvojenim muškarcima, te je u bazi UN-a dao lažnu izjavu kojom je namjeravao legitimizirati prisilno uklanjanje bošnjačkog stanovništva  koje se se okupilo u Potočarima.

Optuženi se tereti da je počinio krivično djelo genocid Krivičnog zakona BiH. Optužnica je proslijeđena Sudu BiH, saopšteno je iz Tužilaštva BiH.
(FENA)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije