Strazbur: Ilijaz Pilav dobio spor protiv BiH Istaknuto

09 Jun 2016

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu donio je presudu u slučaju Ilijaz Pilav protiv Bosne i Hercegovine kojom je prihvatio apelaciju Ilijaza Pilava.

Dr. Ilijaz Pilav, hirurg iz Srebrenice, još 2007. godine tužio je Bosnu i Hercegovinu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, jer nije imao mogućnost da se kao Bošnjak kandiduje za člana Predsjedništva BiH iz Republike Srpske.

Nakon izbora 2006. godine i osporene kandidature za člana Predsjedništva, njegov pravni zastupnik je 200., nakon iskorištenih svih domaćih pravnih instanci, Sudu za ljudska prava u Strazburu uputio apelaciju, u kojoj je navedeno da je u njegovom slučaju prekršen protokol 12 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Ta apelacija je obnovljena nakon izbora 2010. godine, kada se Pilav ponovo kandidovao i kada je izborna komisija ponovo odbila njegovu kandidaturu, po istom pravnom osnovu.

Podsjetimo, BiH je do sada već dva puta izgubila spor pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zbog diskriminatornih odredbi Dejtonskog ustava.

Presude protiv naše zemlje dobili su Dervo Sejdić, Jakob Finci i Azra Zornić. Prva presuda donesena je prije sedam godina, a BiH još nije omogućila pripadnicima manjina kandidiranje za najviše državne funkcije.

(N1)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo