Djeci BiH omogućiti život utemeljen na osnovnim principima socijalne pravde

19 Feb 2015

Organizacija SOS Dječija sela BiH pozvala je predstavnike nadležnih ministarstava i Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH da učine sve da bi djeci Bosne i Hercegovine omogućili da žive život utemeljen na osnovnim principima socijalne pravde (nediskriminaciji, pravdi, poštivanju različitosti, pristupu društvene zaštite i primjene ljudskih i prava djece).

Iz SOS Dječija sela BiH, osim ekstremnog siromaštva u kome živi više od 1.500.000 građana a najveće žrtve su upravo djeca, ističu i pitanje obrazovanja.

- Predškolsko obrazovanje pohađa tek 17 posto djece a postojanje "dvije škole pod jednim krovom" proširena je praksom uspostavljanja "jedne škole pod dva krova", te nemogućnost ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite za djecu bez roditeljskog staranja - navodi se.

U saopćenju povodom 20. februara, Svjetskog dana socijalne pravde navode da je "taj dan samo još jedna prilika da osvijestimo značaj posvećenosti za ostvarivanje prava djece koja su propisana Konvencijom o pravima djece, a koja su u današnjim okolnostima ozbiljno ugrožena“.

- Poznato je da su djeca socijalno najosjetljivija kategorija stanovništva, a djeca bez roditeljskog staranja i djeca pod rizikom od gubitka roditeljskog staranja dodatno trpe različita osujećenja u skoro svim sferama života - istakao je nacionalni direktor SOS Dječijih sela BiH Amir Omanović.

Organizacija SOS Dječija sela BiH više od 20 godina djeluje kroz SOS Dječija sela u Sarajevu i Gračanici, SOS Društveni centar "Hermann Gmeiner" (u Sarajevu), SOS vrtiće (u Sarajevu, Mostaru i Goraždu) Program Jačanja porodice (u Sarajevu, Mostaru i Goraždu), te mobilni edukativni projekt Superbus.

(Fena)

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo