Mapiraj.ba: Praćenje kršenja ljudskih prava novinara Istaknuto

04 Sep 2019

U Sarajevu je danas predstavljena platforma Mediji za ljudska  prava - Mapiraj.ba, koja nudi internetske alate za sistemsko praćenje i javno prezentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava novinara/ki i svih drugih građana i građanki BiH, a posebno ranjivih i marginaliziranih grupa.

Osim toga, po prvi put u BiH, ova platforma omogućava praćenje potreba i interesa svih učesnika informacionog procesa, odnosno novinara koji proizvode informacije i medijske zajednice generalno, te građana, civilnog društva i lokalnih institucija vlasti koji dobijaju informacije ili su subjekt informisanja.

"I jednoj i drugoj društvenoj grupi se krše osnovna ljudska prava, ali se takođe pojavljuju u ulozi onih koji narušavaju prava drugih: novinari putem neprofesionalnog izvještavanja i diskriminisanja u medijskim sadržajima, građani/ke kroz upotrebu govora mrženje na društvenim mrežama i online portalima, i institucije vlasti kroz individualni i kolektivni pritisak na određene medije i novinare", kaže se u saopćenju 

Ova interaktivna platforma je dio projekta „Mediji za ljudska prava“ koji provodi Udruženje/udruga BH novinari u saradnji sa Evropskom federacijom novinara i Centrom za edukaciju ProEduca, a uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) u BiH.  Ovi partneri zajedno rade na uspostavljanju međusektorskih mreža i jačanju saradnje organizacija civilnog društva, medija i institucija vlasti u promociji i zaštiti ljudskih prava, te njihovoj zajedničkoj edukaciji o standardima i politikama Evropske unije u oblasti ljudskih prava i demokratije.

Ocijeni
(0 glasova)

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo