U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka govorimo na temu “Da li je namaz bh. muslimana u džematu po sunnetu?”

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka govorimo na temu “Specifičnosti namaza u džematu kod bh. muslimana”

U zadnjem emitovanom druženju (08.04.2016.) sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka govorili smo o specifičnostima mjeseca redžeba, ali i nastavili smo govoriti na temu “Struktura namaza u hanefijskom fikhu”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, nastavljamo govoriti na temu “Struktura namaza u hanefijskom fikhu”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Struktura namaza u hanefijskom fikhu”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Namaz Bošnjaka u svjetlu suneta Allahovog Poslanika a.s.”

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu“Odnos islamskih učenjaka u BiH prema elementima staroslavenske tradicije u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Godišnji i ratarski običaji, svetkovine i kultovi u kulturi Bošnjaka”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu “Islamski propisi o smrti, ukopu i posmrtnim običajima u praksi bh. muslimana”.

U novom druženju sa dr. hfz. Elvirom Duranovićem, naučnim saradnikom na Institutu za islamsku tradiciju Bošnjaka, govorimo na temu“Posmrtni i godišnji običaji, kultovi i svetkovine u praksi bh. muslimana”

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo


Najnovije