Hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je Hfz. Salih Halilović koji je naglasio da ako čovjek ne povede računa o valstitoj ambiciji i ne uskladi je na način na koji nas savjetuju Allah dž.š i poslanik Muhammed a.s tada neće prezati ni od čega da postigne i stekne ono što je naumio.

Abdullah Hodžić, imam Bijele džamije u Gračanici, u hutbi 12.02.2016. godine osvrnuo se na zaključak Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine kojim se zabranjuje isticanje vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Hutbu prenosimo u cjelosti:

Današnju hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je hfz. Mensur Malkić koji je naglasio da oni koji su skloni mitu i korupciji čine trostruki grijeh. Prvi grijeh je u tome što ne poštuju zakonske norme i zaobilaze načela pravde jer kupuju tuđe pravo koje im ne pripada, drugi grijeh je zato što ulažu imatek u nedozvoljene poslove, treći grijeh je u tome što takvim postupkom oduzimaju prava drugih ljudi.

Hutbu u Gazi husrev begovoj džamiji u Sarajevu održao je hfz. Mensur Malkić koji je naglasio da smo svi obaviješteni o zaključku Visokog sudskog i tužilaškog vijeća koji je poslan svim sudovima i tužilaštvima u BiH a odnosi se na zabranu nošenja vjerskih obilježja.

„O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje...“ (Al-A'raf 26)

U Gazi Husrev begovoj džamiji u Sarajevu hutbu je održao hfz. Mensur Malkić koji je naglasio da Allah dž.š svoje propise nije ograničio za jedno vrijeme nego oni važe za sva vremena , sve ljude i sve prilike, sadrže upute za sva područja našeg života.

Hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je hfz. Salih Halilović koji je naglasio da poslanik Muhammed a.s. nikada nije zaboravljao na svoje drugove, na ashabe, vjernike, obične ljude.. Niti jednog trenutka njegova briga o drugima nije prestajala.

Današnju hutbu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu održao je Hfz. Mensur Malkić koji je naglasio da posljednjih dana nakon što smo bili šokirani samoubistvom dječaka Mahira među najznačajnim temama u medijima i u našim razgovorima jeste nasilje među djecom.

“Namaz obavljajte, i zekat dajite, i zajedno s onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte!” (El-Bekare, 43)

Hutbu u Begovoj Džamiji u Sarajevu održao je Hfz.Mensur Malkić koji je istakao da danas Gazi Husrev-begova medresa obilježava 479 godinu svoga postojanja i kontinuiranog rada.Medresa je bila,ostala i jeste najznačajnija vjersko-prosvjetna i kulturna ustanova muslimana ovih prostora pa i šire.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo