Iz O.Š. '' Edhem Mulabdić'' u serijalu ''Glas mladosti u ramazanu'' sa nama su : Eman Tahmaz, Hamza Hodžić, Amina Durić, Hamza Imamović, Hadidža Terzić, Emin Imamović, Harun Muhović, Džuzel Jeleč, Džana Imamović. Pod mentorstvom prof. Jasmine Terzić.

Gost dvadeset sedmog izdanja sehurskog programa je dr. Aladin Husić.

Gost dvadeset šestog izdanja sehurskog programa je hafiz Elvir Duranović.

U ovom izdanju serijala ''Glas mladosti u ramazanu" sa nama su  učenici Treće gimnazije Sarajevo.

Gost dvadeset petog izdanja sehurskog programa je prof. Osman Lavić .

Tema o kojoj će nam u nastavku serijala ''Glas mladosti u ramazanu'' govoriti ekipa iz Gimnazije Dobrinja je ''Početak objave Kur'ana.

Gosti dvadeset četvrtog izdanja sehurskog programa su prof. Nusret Isanović i prof. emeritus Fatima Lačević.

Gosti dvadeset trećeg izdanja sehurskog programa su prof.dr. Džemal Latić i Latif Moćević.

Gošće dvadeset drugog izdanja sehurskog programa su Mevlida Serdarević i Meliha Terzić (telefonom).

Ekipa iz O.Š. ''Nafija Sarajlić'' sa nama će podjeliti iskustva kako postiti i uskladiti školske  i porodične obaveze.

RTV IZ-e "BIR" je institucija koja se bavi proizvodnjom radijskog i televizijskog programa.

Žiro račun:

RTV IZ BIR d.o.o.

141 001 000 529 1515

BBI d.d. Sarajevo